http://www.ssse.com.pl/pl/o-ssse/o-strefie.html


Branża dodana dnia: 2017-11-30r. | Branża: Dom, mieszkanie

strefy ekonomiczne

Polska według wielu ludzi dzieli się na Polskę A i B. Jej wyróżnikiem podziału jest majętność poszczególnych obszarów oraz ilość osób je zamieszkująca. Do najbiedniejszych regionów w Polsce należą wschodnie województwa, w których jest brak ciężkiego przemysłu i rozwiniętego sektora usług. Dlatego władze wojewódzkie oraz powiatowe z tych obszarów tworzą specjalne strefy ekonomiczne, które mają na celu przyciągnięcie inwestorów. Te strefy ekonomiczne charakteryzują się, między innymi mniejszymi podatkami dla przedsiębiorców i zapomogami rządowymi w zamian za utworzenie nowych miejsc pracy dla ludności tych rejonów.